Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb
218/2024/LSR
2 684,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Vladimír Farár
11. Jún 2024
Nájomná zmluva
3761/2024/LSR
380,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Marián Marek
11. Jún 2024
ZMLUVA o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
3841/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Korytnica 1853, a. s.
11. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO č. CRZ: 3527/2024/LSR na vyhotovenie geometrického plánu
3527/2024/LSR
324,00 € Jozef Brandys - Geodetické práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. DNS-H 008/2024/12/04
3791/2024/LSR
73 840,20 € ENVIRA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
7. Jún 2024
Kúpna zmluva č.1/2024
3642/2024/LSR
2 640,00 € APsalt s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
5. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 86 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
3696/2024/LSR
49 608,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
5. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 87 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
3697/2024/LSR
49 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
5. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 88 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
3698/2024/LSR
49 800,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. DNS-H 012/2024/12/09
3699/2024/LSR
25 320,79 € K.K.ŤAŽBY, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. DNS-H 007/2024/12/04
3700/2024/LSR
11 912,96 € ENVIRA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
5. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 90 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
3705/2024/LSR
29 520,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry H5 INVEST s. r. o.
5. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 89 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
3709/2024/LSR
25 920,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Ing. Miroslav Jaššo
4. Jún 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA
3645/2024/LSR
0,00 € Bella, Sokolová Rothová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
3. Jún 2024
Nájomná zmluva
1730/2024/LSR
545,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Stredná odborná škola lesnícka
3. Jún 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA
3641/2024/LSR
0,00 € Michal Vrbenský LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
3. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 06/2024/DNS
3554/2024/LSR
24 004,08 € Jozef Vrábeľ - AUTODOPRAVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
3. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. DNS-H 010/2024/12/02
3456/2024/LSR
14 762,52 € FORESTRA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
29. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 83. – 2.Q. – 2024 – OZ12
3616/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Kloboucká lesní s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 85 - 2.Q. - 2024 - EAD - OZ12
3555/2024/LSR
22 464,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry Wood Via s.r.o.