Zmluva o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.07.2014
Dátum uzavretia:22.07.2014
Dátum účinnosti:31.07.2014
Dátum platnosti do:neuvedený

Príloha:

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:2014049202
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVA
IČO:00151742
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7, Bratislava 22
IČO:35785306
Názov zmluvy:Zmluva o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR
ID zmluvy:1464785
Poznámka:Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorou je doba splnenia záväzkov v nej dohodnutých.<br /> <br /> Zhotoviteľ č. 1: Enterprise Services Slovakia s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22. ICO:35785306<br /> Zhotoviteľ č. 2: ANEXT, a.s., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, ICO: 44536445<br /> Zhotoviteľ č. 3: DITEC, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, ICO: 31385401
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 40 821 201,02 €
Celková čiastka: 46 376 165,20 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
1.
August
2014
Dodatok č.1 ku Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR
201404920201
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
18.
Február
2015
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR
201404920202
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
30.
Marec
2015
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR
201404920203
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
22.
Júl
2015
Dodatok č.4 Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby
201404920204
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
29.
September
2015
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
201404920205
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
19.
November
2015
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby
201404920206
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
7.
December
2015
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb
201404920207
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
22.
Február
2016
Dodatok č.8 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
201404920208
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
13.
Marec
2017
Dodatok č.9 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR
2014049202-09
1 244 021,76 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
3.
Október
2017
Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR
2014049202-10
6 063 590,05 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
19.
December
2017
Dodatok č. 11 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2014049202-11
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
30.
Apríl
2018
Dodatok č.12 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR
2014049202-12
1 896 705,36 € Enterprise Services Slovakia s. r. o. Ministerstvo financií SR
Publikoval: Ministerstvo financií SR Zobrazenia: 0x