Centrálny register zmlúv

Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2014
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
9103686939
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. November 2014
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
194
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. November 2014
Zmluva o dielo
3/2013
0,00 € Pavol Beták - ASANA,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. November 2014
Zmluva o zabezpečovaní služieb v ochrane pred poť´žiarmi a funkcie technika PO
273
0,00 € ANPOKA - Rudolf Žák Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Zmluva o dodávateľsko odberateľských vzťahoch
262
0,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Kúpna zmluva
272
0,00 € Obim s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Kúpna zmluva
270
0,00 € Marián Janík Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-EAASFT
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
INT 9901053398
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
257
0,00 € OcÚ Dolná Poruba - Pestovateľská pálenica s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Zmluva o pripojení
20110300
0,00 € OptoSat s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. December 2014
Licenčná zmluva
277
0,00 € Ing. Emília Košúthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
13. Január 2015
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
279
0,00 € MEDCARE,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. Január 2015
Kúpno predajná zmluva
280
0,00 € Bratia Belanski s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. Január 2015
Zmluva o zabezpečení prania bielizne
281
0,00 € IMP Trade,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Február 2015
Rámcová kúpna zmluva
282
0,00 € Hôrka s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Február 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-15072533918
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
26. Február 2015
Zmluva o ubytovaní
150210
0,00 € Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
5. Marec 2015
Dohoda Migrácia na PRIMA
285
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
18. Marec 2015
Dodatok k poistnej zmluve
8017840805
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov