Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/2041, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/2041
3 148,42 € Bušová Šarlota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
20. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. RS1/OE/POH/2024/1897, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1897
269,70 € Berkiová Irena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
10. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. RS1/OE/POH/2024/1788, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1788
621,28 € Ruszó Rudolf Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
6. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2024/1948
122,00 € Balogová Judita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
3. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2024/2003
191,40 € Horváthová Angela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
26. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. RS1/OE/POH/2024/1844, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1844
512,90 € Mušuková Marta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Apríl 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/31/010/1
0,00 € Obec Dražice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1984, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1984
174,00 € Radič Marcel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/2005, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/2005
2 167,50 € Balogová Kristína Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1997, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1997
1 478,13 € Komjatyová Scarlet Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1937, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1937
164,00 € Macúrik Jozef Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
4. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, RS1/OE/POH/2024/1998, ÚPSVR Rimavská Sobota
995,75 € Bendíková Helena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
4. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1275, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1275
169,80 € Molnárová Mária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
4. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, č. RS1/OE/POH/2024/1940, ÚPSVR Rimavská Sobota
RS1/OE/POH/2024/1940
222,00 € Pospíšilová Iveta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
3. Apríl 2024
Poskytovanie finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.- 1/2024
1/2024
19 400,00 € Detské kočovné divadlo DRaK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
2. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach, RS1/OE/POH/2024/1866, ÚPSVR Rimavská Sobota
1 138,00 € Horváthová Estera Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/65
3 296,33 € Obec Kružno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/54
4 709,05 € Štefan Lévay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/31/060/69
4 709,05 € Obec Jesenské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/31/060/71
4 709,05 € Bc. Iveta Kiššimonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota