Dodatok č. 4 k zmluve č. 0155/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:ZML-2015-2/3303-456:191006
Rezort:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Objednávateľ:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1, 94901 Nitra
IČO:00157716
Dodávateľ:Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, Bratislava 81330
Názov zmluvy:Dodatok č. 4 k zmluve č. 0155/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
ID zmluvy:1947615
Poznámka:Zmluva nadobudla účinnosť dňa 8.7.2015 jej skorším zverejnením MŠVVaŠ.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: -92 787,00 €
Celková čiastka: -92 787,00 €
Vystavil: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zobrazenia: 0x