Centrálny register zmlúv

Úrad vládneho auditu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Dohoda o splátkach
5/D/2023
10 110,00 € RNDr. Miroslava Machariková, PhD. Úrad vládneho auditu
22. November 2023
Dohoda o splátkach
6/D/2023
7 590,00 € Marek Stanislaw Gaura GIAURTRANS.SK Úrad vládneho auditu
22. November 2023
Dohoda o splátkach
7/D/2023
4 020,00 € Miroslav Huceľ BAU Úrad vládneho auditu
22. November 2023
Dohoda o splátkach
8/D/2023
5 691,88 € Mária Fazekašová Úrad vládneho auditu
22. November 2023
Dohoda o splátkach
9/D/2023
4 530,00 € Norbert Kováč Úrad vládneho auditu
22. November 2023
Dohoda o splátkach
10/D/2023
490,61 € Marek Szabó Úrad vládneho auditu
21. November 2023
Dohoda o splátkach
1/D/2023
520,00 € Jozef Ignác Úrad vládneho auditu
21. November 2023
Dohoda o splátkach
2/D/2023
1 260,00 € Juraj Bartko Úrad vládneho auditu
23. Október 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu
42/2023
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad vládneho auditu
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 3035/2023
39/2023
583 972,24 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vládneho auditu
28. August 2023
Zmluva o spolupráci
34/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Úrad vládneho auditu
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 17/2023
23/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Úrad vládneho auditu
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb evidenčné číslo: O2.1-20230007
20/2023
0,00 € Slovanet, a.s. Úrad vládneho auditu
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku č. 9/2023/7
18/2023
0,00 € Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR Úrad vládneho auditu
16. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora
17/2023
935 003,17 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vládneho auditu
28. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
9/2023
0,00 € H Point, s.r.o. Úrad vládneho auditu
28. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
10/2023
0,00 € AUTOKODUS, s.r.o. Úrad vládneho auditu
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2023
Doplnená
0,00 € Ladislav Kopin Úrad vládneho auditu
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pneuservisu
6/2023
Doplnená
11 998,80 € Ladislav Kopin Úrad vládneho auditu
8. Február 2023
DOHODA o podmienkach krátkodobej odbornej stáže
4/2023
0,00 € Bc. Jaroslava Bindzárová Úrad vládneho auditu