Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2016
Dohoda o ukončení servisnej zmluvy č. 2015-05-292
2523/2016/NPPC-VÚEPP
0,00 € TOP SERVIS IT, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. September 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke zemného plynu č. SC2015/126/NPaPC
569/2017/NPPC-TSÚP
0,00 € MET Slovakia, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. September 2017
Zmluva o spolupráci pri výskume a vývoji cestovinárskych zmesí
570/2017/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum chrysso s. r. o.
12. September 2017
Zmluva o partnerstve
576/2017/NPPC-VÚRV
0,00 € SOFTIP, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. September 2017
Zmluva o partnerstve
597/2017/NPPC-VÚP
0,00 € BETA BioTech, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Október 2017
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 0115
609/2017/NPPC-VÚEPP
0,00 € Ľuboš Košický – LUKO Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Október 2017
Zmluva o poskytovaní služieb – skúšanie IMPACT
610/2017/NPPC-VÚRV
0,00 € Pioneer Hi – Bred Services, spoločnosť založená podľa rakúskeho práva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Október 2017
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
600/2017/NPPC-VÚPOP
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Október 2017
Dohoda o ukončení zmluvy č. Z201746510_Z
614/2017/NPPC
0,00 € Simply supplies, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Október 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na dodávku bezpečnostnej služby
617/2017/NPPC
0,00 € KOBRA S.B.S., spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. Október 2017
Zmluva o dielo
619/2017/NPPC-VÚRV
0,00 € PeWaS s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. Október 2017
Framework Contract for the Provision of Services
659/2017/NPPC-VÚP
0,00 € Campden BRI Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelӧsségü Társaság Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. Október 2017
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 355/2017/NPPC-VÚEPP
662/2017/NPPC-VÚEPP
0,00 € Varró Csaba Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. November 2017
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 2107/2015
690/2017/NPPC
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. November 2017
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 189/2017/NPPC-VÚEPP
691/2017/NPPC-VÚEPP
0,00 € Teodor Bodo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. November 2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb prevádzkovania strediska registrácie poplachov – rádiový prenos, číslo R-0882
693/2017/NPPC
0,00 € RAVI, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. November 2017
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2018
696/2017/NPPC
0,00 € Bratislavská teplárenská, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. November 2017
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
697/2017/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum HEBA, spol. s r. o.
14. November 2017
Licenčná zmluva
706/2017/NPPC
0,00 € Pavol Švantner Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. November 2017
Dodatok č. 11 k Poistnej zmluve č. 8-863-001303
1139/2017/NPPC-VÚŽV
0,00 € Colonnade Insurance S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum