Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti
78/2024/NPPC-VÚŽV
9 792,00 € MVDr. Miloš Chum Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo
16/2024/NPPC-VÚRV
1 872,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Galleko, s.r.o.
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
77/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € VUCHT, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Apríl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 117/2022/OPII/VA
99/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
18. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve
55/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely
96/2024/NPPC
0,00 € Mgr. Marcela Priecelová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901803
88/2024/NPPC
14 775,94 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. Apríl 2024
Dohoda o bakalárskej (inžinierskej) praxi študenta
84/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní daňového a účtovného poradenstva
73/2024/NPPC
60,00 € TAX COMPANY, k. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely
85/2024/NPPC
0,00 € Ing. Mgr. Lucia Gocníková, PhD. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0001
72/2024/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9. Apríl 2024
Zmluva na realizáciu aktivít v rámci pestovania, testovania a rozširovania odrôd tráv
86/2024/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum DLF Seeds, s.r.o.
9. Apríl 2024
Príkazná zmluva
81/2024/NPPC-VÚŽV
630,00 € MVDr. Ján Pastorek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. Apríl 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
95/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri výskume a vývoji v oblasti spracovania rastlinných surovín
68/2024/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Biorealis, s.r.o.
9. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej prevádzkovej praxe
87/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch
5. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve
82/2024/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum SITNO PHARMA, s.r.o.
5. Apríl 2024
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
53/2024/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum OSEVA, a.s.
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo
69/2024/NPPC-VÚRV
5 952,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Syngenta Slovakia s r.o.
3. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č. 107/2021/OPII/VA
67/2024/NPPC
2 690 012,01 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra