Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2017
Dodatok č. 00038/2017-PNZ P40210/09.04 k nájomnej zmluve č. PNZ P40210/09.00
1559/2017/NPPC-VÚRV
0,00 € Slovenský pozemkový fond Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. December 2017
Zmluva o dielo
2509/2017/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum BELBA PLUS, s. r. o.
13. December 2017
Dodatok č. 5/2017 k Zmluve o obchodnom využívaní odrôd poľnohospodárskych plodín
2510/2017/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum LABRIS, s. r. o.
13. December 2017
Zmluva o spolupráci pri výskume a vývoji zmesí olejnatých semien
2546/2017/NPPC
0,00 € PEM TRADE, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2017
Kolektívna zmluva na rok 2018
2624/2017/NPPC
0,00 € Základné organizácie Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku pri NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2017
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
2660/2017/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum NATURES, s. r. o.
20. December 2017
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
2661/2017/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum PD Tvrdošovce
20. December 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. DO7RP-0022-12
2662/2017/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20. December 2017
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
2664/2017/NPPC-VÚA
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum FT AGRO, s. r. o.
20. December 2017
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
2665/2017/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Mlyn Kolárovo, a. s.
20. December 2017
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
2667/2017/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
9. Január 2018
Zmluva o obchodnom využívaní odrôd poľnohospodárskych plodín
16/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum LAGRO, s. r. o.
9. Január 2018
Dohoda o vysporiadaní nájmu poľnohospodárskeho pozemku
17/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Mária Durkáčová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. Január 2018
Zmluva o dodaní tovaru č. 5
2498/2017/NPPC
0,00 € Energie2, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Január 2018
Zmluva o dielo
66/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ENVIRAL, a. s.
10. Január 2018
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0087
74/2018/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10. Január 2018
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0025
75/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10. Január 2018
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0055
76/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10. Január 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. DS-2016-0020
77/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16. Január 2018
Zmluva o partnerstve
103/2018/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum DEKONTA, s. r. o.