Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2019
Zmluva 2019/510 o zabezpečení účasti na Národnej výstave hospodárskych zvierat 2019, Nitra
1265/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
4. November 2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
1273/2019/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum GAVILA, s. r. o.
18. November 2019
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1294/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum PRO SEEDS s. r. o.
20. November 2019
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1297/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ORGANIX, s. r. o.
28. November 2019
Dodatok č. 7/2019 k Zmluve o obchodnom využívaní odrôd poľnohospodárskych plodín
1369/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum LABRIS, s. r. o.
29. November 2019
Subcontract Agreement
1411/2019/NPPC-VÚEPP
0,00 € Cranfield University Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. December 2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
1498/2019/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Poľnohospodárske podielnické družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. December 2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
1499/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Peter Duda, D&B Včelárstvo, Drevárstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. December 2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
1500/2019/NPPC-VÚP
0,00 € Mäspoma spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. December 2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
1501/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. December 2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
1502/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Králikárska únia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. December 2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
1503/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Únia hydinárov Slovenska Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2019
Komisionárska zmluva
1530/2019/NPPC
0,00 € UP Slovensko, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. December 2019
Dohoda o ukončení zmluvy č. Z201935947_Z
1531/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. December 2019
Zmluva na realizáciu aktivít v rámci pestovania, testovania a rozširovania odrôd tráv
1536/2019/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum DLF Seeds, s.r.o.
17. December 2019
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1537/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum SAS Lemaire Deffontaines
19. December 2019
Licenčná zmluva č. 58/KP/2019
1548/2019/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
19. December 2019
Kolektívna zmluva na rok 2020
1550/2019/NPPC
0,00 € Základné organizácie Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku pri NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Január 2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 30/2019/DK
222/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € AGRO-TREND, spol. s.r.o. Černina Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Január 2020
Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu v praxi
300/2020/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Celpo, spol. s r. o.