Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Január 2020
Zmluva o dodaní tovaru k rámcovej dohode o dodaní tovaru
349/2020/NPPC
0,00 € Pow-en, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Január 2020
Zmluva o obchodnom využívaní odrôd poľnohospodárskych plodín
456/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Rožnovská trávní semena, s. r. o.
7. Február 2020
Zmluva o spolupráci pri realizácii vzdelávacích kurzov
840/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenský zväz včelárov
7. Február 2020
Príloha č. 22 k Zmluve č. 06/2009 o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
841/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA , družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. Február 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 1.8.2019
1020/2020/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
25. Február 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1033/2020/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská inovačná a energetická agentúra
3. Marec 2020
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20201203_Z
1074/2020/NPPC-VÚTPHP
0,00 € DLF Seeds, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Marec 2020
Journal Publishing Agreement
1078/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € De Gruyter Poland Sp. Z o.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Marec 2020
Dohoda o ukončení zmluvy č. Z20204080_Z
1085/2020/NPPC
0,00 € HTONER, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Marec 2020
Amendment Reference No AMD-778098-16, Grant Agreement number: 778098 – Nanostructured carriers for improved cattle feed (NanoFEED)
1086/2020/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum European Commission, Research Executive Agency
18. Marec 2020
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20204998_Z
1088/2020/NPPC
0,00 € RWA SLOVAKIA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0119
1089/2020/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6. Apríl 2020
Zmluva o obchodnom využívaní odrôd poľnohospodárskych plodín
1092/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGRA GROUOP, a. s.
12. Máj 2020
Zmluva o spolupráci č. 2020/81
1115/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Máj 2020
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb prevádzkovania ústrednej zabezpečovacej signalizácie
1120/2020/NPPC
0,00 € RAVI, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Máj 2020
Zmluva č. TT/2020/403 477/OV/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti oviec
1126/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. Máj 2020
Zmluva o spolupráci
1164/2020/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CELPO, spol. s r. o.
26. Máj 2020
Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov
1177/2020/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Jún 2020
Zmluva o výpožičke
1321/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lambda Life, a.s.
11. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii vzdelávacích kurzov
1364/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenský zväz včelárov