Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2020
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1405/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Roľnícka spoločnosť, a. s.
12. Jún 2020
Zmluva o spolupráci
1436/2020/NPPC-VÚEPP
0,00 € Helena Velebná Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu APVV-17-0150
1440/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Jún 2020
Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov
1455/2020/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Jún 2020
Zmluva o spolupráci
1736/2020/NPPC-VÚEPP
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0406
1775/2020/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0060
1776/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0072
1777/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0196
1778/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0474
1779/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0477
1780/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0136
1781/2020/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13. Júl 2020
Odberový diagram na dodávku a odber tepla
1782/2020/NPPC
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Júl 2020
Licence Agreement
1785/2020/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum I.Razzakov Kyrgyz State Technical University
13. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
1787/2020/NPPC-VÚEPP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzitná knižnica v Bratislave, rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR
29. Júl 2020
Príloha č. 23 k Zmluve č. 06/2009 o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
1863/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30. Júl 2020
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z202016184_Z
1868/2020/NPPC-VÚP
0,00 € Tribiano, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. August 2020
Dodatok č. 01321/2020-PNZ-P40404/16.01 k Nájomnej zmluve č. 01459/2016-PNZ-P40404/16.00 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
1873/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Slovenský pozemkový fond Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. August 2020
Delimitačný protokol č. 02337/2020-OS-0140030/20-00
1874/2020/NPPC-VÚA
0,00 € Slovenský pozemkový fond Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
4. August 2020
Partnerská dohoda na realizáciu projektu MULTISOIL
1880/2020/NPPC-VÚA
0,00 € Debreceni Egyetem, Lippai János Mezӧgazdasági Szakgimnázium és Szakkӧzépiskola Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum