Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve na obchodné využívanie odrôd rastlín
1881/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum PoloSeed Srl
5. August 2020
Zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1882/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum PoloSeed Srl
7. August 2020
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z20207805_Z
1889/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € LABO-SK, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. August 2020
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z20207803_Z
1890/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € LABO-SK, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. August 2020
Dodatok č. 01573/2020-PNZ-P40210/09.05 k Nájomnej zmluve č. PNZ-P40210/09-00 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
1891/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Slovenský pozemkový fond Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. August 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0156
1895/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita Komenského v Bratislave
17. August 2020
Zmluva o spolupráci
1897/2020/NPPC
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. August 2020
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1907/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum PRO SEEDS s.r.o.
26. August 2020
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1912/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum GREEN POINT, spol. s r. o.
26. August 2020
Zmluva č. ZP 20/21 na výkon odbornej praxe na pracovisku organizácie
1916/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Stredná odborná škola veterinárna
7. September 2020
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1928/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
7. September 2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1929/2020/NPPC-VÚTPHP
0,00 € MOTÝĽ SK, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. September 2020
Rámcová zmluva o dielo č. 4/ÚKSÚP/2020
1936/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
10. September 2020
Dohoda o ukončení zmluvy č. Z202018330_Z
1945/2020/NPPC
0,00 € Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. September 2020
Dodatok č. 01779/2020-PNZ-P40974/14.02 k Nájomnej zmluve č. 03259/2014-PNZ-P40974/14.00
1946/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Slovenský pozemkový fond Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23. September 2020
Zmluva o spolupráci pri realizácii vzdelávacích kurzov
1964/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenský zväz včelárov
7. Október 2020
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1981/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Andrej Šofranko - SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Október 2020
Dohoda o preddavkových platbách
1982/2020/NPPC
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Október 2020
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1983/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € GRANELAM, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5. November 2020
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
2003/2020/NPPC
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum