Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. November 2020
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
2004/2020/NPPC
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5. November 2020
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
2005/2020/NPPC
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. November 2020
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z202027913_Z
2016/2020/NPPC
0,00 € ECOTEST, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2020
Nájomná zmluva č. 02646/2019-PNZ-P40432/19.00
3561/2020/NPPC-VÚA
0,00 € Slovenský pozemkový fond Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. December 2020
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
4099/2020/NPPC
0,00 € 4099/2020/NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 259/2020/KO
3920/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Jozef Gavenda Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. December 2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 116/2020/DK
3840/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € AGRODRUŽSTVO, s.r.o. Vydrník Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2020
The Letter of Mutual Intent to Cooperate
4351/2020/NPPC-VÚP
0,00 € Graz University of Technology, Institute of Analytical Chemistry and Food Chemistry Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
4349/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Včelárstvo KOVÁCS s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. December 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
4348/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Miroslav Kozma MK servis
15. December 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
4346/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Marek Števko – Medovo
15. December 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
4347/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pčola, s.r.o.
15. December 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
4350/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita
15. December 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
4345/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenský zväz chovateľov
15. December 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
4344/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Peter Duda, D&D Včelárstvo, Drevárstvo
15. December 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
4343/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
15. December 2020
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
4342/2020/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum K.K.V. – Union, s.r.o.
15. December 2020
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
4340/2020/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzitná knižnica v Bratislave
18. December 2020
Kolektívna zmluva na rok 2021
4511/2020/NPPC
0,00 € Základné organizácie Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku pri NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Január 2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 1123/2020/DK
3523/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € Miroslav Strachan Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum