Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 1231/2020/DK
4141/2020/NPPC-VÚŽV
0,00 € PD Bohdanovce, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. Január 2021
Zmluva na realizáciu aktivít v rámci pestovania, testovania a rozširovania odrôd tráv
951/2021/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum DLF Seeds, s.r.o.
2. Február 2021
Zmluva o poskytovaní technickej služby
1021/2021/NPPC-VÚP
0,00 € Ing. Ján Zámečník Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5. Február 2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 236/2020/KO
1040/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Ján Uhrina, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Február 2021
Príloha č. 24 k Zmluve č. 06/2009 o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
1046/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Február 2021
Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu v praxi
1093/2021/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Mäspoma spol. s r. o.
5. Marec 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202029336_Z
1114/2021/NPPC
0,00 € ITSK, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Marec 2021
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
1167/2021/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum K.K.V. – UNION, s.r.o.
8. Marec 2021
Dohoda o delegovaní činností č. 8/2021/110
1166/2021/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
8. Marec 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202028903_Z
1168/2021/NPPC-VÚP
0,00 € ELSO Philips Service, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Marec 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
1179/2021/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ústav krajinnej ekológie SAV
18. Marec 2021
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20213879_Z
1191/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Tovochem, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. Marec 2021
Sublicenčná zmluva
1203/2021/NPPC
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
1204/2021/NPPC-VÚP
0,00 € SECAR, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. Marec 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202028527_Z
1205/2021/NPPC-VÚP
0,00 € VWR International GmbH Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci č. 2021/079
1208/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Apríl 2021
Zmluva o zriadení riešiteľského pracoviska
1209/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Apríl 2021
Mandátna zmluva na evidenciu kolekcií genetických zdrojov rastlín
1210/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Apríl 2021
Dohoda o odbornej praxi študenta
1219/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
22. Apríl 2021
Dohoda o odbornej praxi študenta
1220/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied