Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202117648_Z
2491/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € RIZNER, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29. November 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 05/2021
2492/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € G.P.R. spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30. November 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202115389_Z
2493/2021/NPPC-VÚPOP
0,00 € ACTE, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30. November 2021
Zmluva 2021/503 o zabezpečení účasti na výstave Tradície slovenského vidieka 2021, Nitra
2494/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. December 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení množstevného zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu číslo 9422 zo dňa 3.3.2014
2507/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. December 2021
Dohoda o ukončení a vysporiadaní nájmu poľnohospodárskeho pozemku
3112/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Johann Frischeis Slovakia, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. December 2021
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z202115298_Z
4228/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € AGROTEC Slovensko, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. December 2021
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z202114104_Z
4582/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € KVANT, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
180/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € HASIL – HD, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 854/2021/DK
4577/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Lekáš Feketík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 991/2021/DK
583/2022/NPPC-VÚŽV
0,00 € Miroslav Makovník, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 180/2021/DK
630/2022/NPPC-VÚŽV
0,00 € AGROTEL, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 1183/2021/DK
358/2022/NPPC-VUŽV
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. Január 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb
1397/2022/NPPC
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074/2020/OPII/VA/D01
1457/2022/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
7. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
1458/2022/NPPC
0,00 € AGB Beňuš, Agromart, GET group, PD Inovec, SPU v Nitre, ŠH Búšlak, UK v Bratislave, UCM v Trnave, Zelseed Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. Február 2022
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z202117648_Z
1533/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € RIZNER, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Február 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy č. 769/2018/NPPC
1551/2022/NPPC
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Február 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy č. 768/2018/NPPC
1552/2022/NPPC
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Marec 2022
Zmluva o spolupráci v oblasti odbytu a sprostredkovania odbytu ovčích/kozích produktov č. 069/2022
1604/2022/NPPC
0,00 € OVESKO s.r.o Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum