Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2018
Agreement – Concerning the Deposit of Seeds in the Svalbard Global Seed Vault
106/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € The Royal Ministry of Agriculture and Food Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23. Január 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0023
107/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23. Január 2018
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
108/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička
23. Január 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0406
109/2018/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23. Január 2018
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0348
110/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23. Január 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0196
111/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23. Január 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0474
112/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23. Január 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0072
113/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23. Január 2018
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 21/2010/OOS
114/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
23. Január 2018
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 561/2013-230/MPRV SR zo dňa 20.12.2013
115/2018/NPPC
0,00 € AutoCont SK, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. Január 2018
Dodatok č. 2 k Dohode o delegovaní činností č. 2/2016/220
118/2018/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Január 2018
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
119/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum OSIVO, a. s.
31. Január 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0060
125/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31. Január 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0477
126/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5. Február 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0136
139/2018/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14. Február 2018
Dohoda o vzájomnej spolupráci
144/2018/NPPC-VÚA
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta
15. Február 2018
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
146/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum McCarter, a. s.
1. Marec 2018
Licenčná zmluva o poskytnutí práv pre používanie databázy nutričného softvéru Alimenta 4.3e
154/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum DietSystem app, s. r. o.
1. Marec 2018
Zmluva o servisnom prenájme odevov
159/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Lindstrӧm, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Marec 2018
Dohoda o ukončení rámcovej dohody č. Z20183912_Z
161/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Ing. Karol Illý – Vydavateľstvo NOI Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum