Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov
172/2018/NPPC-VÚEPP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
9. Marec 2018
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 18.08.2014
173/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. Marec 2018
Dodatok č. 3 k Dohode o delegovaní činností č. 2/2016/220
175/2018/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Marec 2018
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
176/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15. Marec 2018
Dohoda o ukončení rámcovej dohody č. Z20187200_Z
191/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € EQUILIBRIA, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Marec 2018
Zmluva č. 280218/1338 na odber a prepravu odpadov za účelom ekologického zhodnocovania a zneškodňovania
195/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € VYFAKO, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Marec 2018
Agreement on cooperation in the field of collection, study, conservation and utilization of plant genetic resources
197/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € RUE „The Research and Practical Centre of the National Academy of Sciences of Belarus for Arable Farming“ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Marec 2018
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
201/2018/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. 1/2013-Z na obchodné využívanie odrôd rastlín
202/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Premium Crops – a division Cefetra Limited
29. Marec 2018
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
203/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum SLOVBYS, s. r. o.
4. Apríl 2018
Dodatok č. 13 k Poistnej zmluve č. 8-863-001303
204/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5. Apríl 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201811505_Z
212/2018/NPPC
0,00 € Agrofert, a. s. Organizačná zložka Agrochémia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci č. 2018/80
216/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Apríl 2018
Dodatok č. 1/2018 ku Kúpnej zmluve o dodávke surového ovčieho mlieka uzatvorenej dňa 28.6.2017
217/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGROFARMA, spol. s r. o. Červený Kameň
6. Apríl 2018
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
218/2018/NPPC
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Apríl 2018
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
219/2018/NPPC
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. Apríl 2018
Zmluva o zabezpečení správy Centrálneho registra včelstiev
222/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Združenie Slovenská včela
11. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01032018
223/2018/NPPC-VÚTPHP
0,00 € ALTYS, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Apríl 2018
Zmluva o zabezpečení správy Centrálneho registra včelstiev
225/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenskí včelári
16. Apríl 2018
Memorandum of Agreement
226/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Georgian Technical University Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum