Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 169/2018
239/2018/NPPC
0,00 € STAVREM PLUS, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Máj 2018
Dohoda o prenájme priestorov, organizačne a technickom zabezpečení nákupných trhov na plemenné barany – ZV, C, LC, SD
246/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo
10. Máj 2018
Licenčná zmluva
249/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum EBSCO Publishing, Inc.
14. Máj 2018
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov č. 31103992
251/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € ASANÁCIA, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Máj 2018
Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov
253/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Máj 2018
Zmluva o dielo č. 8/20018 – Lucerna
254/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € RWA Slovakia, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Máj 2018
Dodatok k Zmluve o servisnom prenájme pracovných odevov
307/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Lindstrӧm, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Máj 2018
Zmluva o spolupráci a poradenstve
309/2018/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Poľnohospodárske družstvo „Bukovina“
29. Máj 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0156
313/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita Komenského v Bratislave
29. Máj 2018
Dodatok č. 6/2018 k Zmluve o obchodnom využívaní odrôd poľnohospodárskych plodín
315/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum LABRIS, s. r. o.
30. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti o pokusné zvieratá
339/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € MVDr. Miloš Chum, veterinárny lekár Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. Máj 2018
Zmluva o dielo
377/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum SAATBAU Slovensko, s. r. o.
31. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.46905/2016/XA v znení Dodatku č. 1 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
378/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5. Jún 2018
Framework Contract for the Provision of Services
433/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Campden BRI Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelӧsségü Társaság
13. Jún 2018
Services Agreement
515/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum PURATOS NV
18. Jún 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
610/2018/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum NUBIUM, s. r. o.
18. Jún 2018
Zmluva o dielo
613/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Zeocem, a. s.
18. Jún 2018
Zmluva o výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov a o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
614/2018/NPPC
0,00 € Fair Mind, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Júl 2018
Zmluva o elektronickom obchodovaní
703/2018-ÚV
0,00 € Carmeuse Slovakia, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Júl 2018
Licenčná zmluva
702/2018-VÚP
0,00 € Agricultural University of Tirana Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum