Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2018
Zmluva o zabezpečení správy Centrálneho registra včelstiev
935/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum SLOVENSKÍ VČELÁRI
1. Október 2018
Zmluva o poskytnutí údajov
936/2018/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
2. Október 2018
Dohoda o skúšaní a využívaní odrody
949/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum BIOMILA spol. s r. o.
8. Október 2018
Grant Agreement Number 771367
964/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Research Executive Agency (REA)
8. Október 2018
Amendment Reference No AMD-778098-1
965/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Research Executive Agency (REA)
8. Október 2018
Grant Agreement Number 778098 - NanoFEED
966/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Research Executive Agency (REA)
8. Október 2018
Licence Agreement
974/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Kyrgyz-Turkish Manas University (KTMU)
8. Október 2018
Zmluva o zabezpečení Centrálneho registra včelstiev
975/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenský zväz včelárov
26. Október 2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
994/2018/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VL-MONT, s.r.o.
6. November 2018
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1001/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Westyard B.V.
12. November 2018
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
1008/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. November 2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
1012/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € S Slovensko, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. November 2018
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1023/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Tradisco Seeds Kft.
10. December 2018
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy
1095/2018/NPPC
0,00 € KODYS SLOVENSKO, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. December 2018
Zmluva o spolupráci pri výskume a vývoji v oblasti spracovania konope siatej
1272/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum hempo, s. r. o.
14. December 2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 19.3.2018
1288/2018/NPPC
0,00 € HASTRA, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. December 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201767750_Z
1442/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Crypto Innovation, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. Január 2019
Dohoda č. 43/2018/110 o ukončení dohody o delegovaní činností č. 2/2016/220
219/2019/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
10. Január 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
221/2019/NPPC-VÚEPP
0,00 € Slovenský pozemkový fond Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Január 2019
Kolektívna zmluva na rok 2019
329/2019/NPPC
0,00 € Základné organizácie Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku pri NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum