Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodaní tovaru č. 5 (1111518, 1111519)
341/2019/NPPC
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Február 2019
Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov
343/2019/NPPC
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Február 2019
Príloha č. 20 k Zmluve č. 06/2009 o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
353/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Február 2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností
354/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Dan Šumny Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Február 2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností
355/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Viera Krausová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Február 2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
356/2019/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum JAPITEX, s. r. o.
19. Február 2019
Dohoda o zrušení poistnej zmluvy č. 9100191452
362/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Február 2019
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
370/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum SAATBAU Slovensko, s. r. o.
28. Február 2019
Zmluva o dodaní tovaru č. 13
371/2019/NPPC
0,00 € ZSE Energia, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Marec 2019
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
375/2019/NPPC-VÚPOP
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Marec 2019
Framework Contract for the Provision of Services
376/2019/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Campden BRI Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelӧsségü Társaság
13. Marec 2019
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
377/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum PoloSeed Srl
13. Marec 2019
Dohoda o ukončení zmluvy
378/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum OVERSEED s.r.l.
14. Marec 2019
Amendment Reference No AMD-778098-14
379/2019/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum European Commission – Research Executive Agency
14. Marec 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela a Licenčnej zmluve
380/2019/NPPC-VÚP
0,00 € Janka Porubská, Aliad Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
381/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lenka Bardíková
21. Marec 2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve
384/2019/NPPC
0,00 € Up Slovensko, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Marec 2019
Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr
386/2019/NPPC
0,00 € SIAD Slovakia, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Marec 2019
Zmluva o zriadení spoločného pracoviska
393/2019/NPPC
0,00 € KKV – UNION, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Apríl 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9/8/03/0742/15
398/2019/NPPC-VÚA
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum