Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2019
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
399/2019/NPPC
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Apríl 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu APVV-15-0196
402/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Centrum biovied Slovenskej akadémie vied, organizačná zložka Ústav biochémie a genetiky živočíchov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 02042019
409/2019/NPPC-VÚTPHP
0,00 € ALTYS, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Apríl 2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu
415/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
25. Apríl 2019
Zmluva o zriadení spoločného pracoviska
416/2019/NPPC
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25. Apríl 2019
Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu v praxi
417/2019/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Mlyn Kolárovo, a. s.
25. Apríl 2019
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov
419/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € ASANÁCIA, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30. Apríl 2019
Zmluva na zaistenie a prenájom množiteľskej plochy ďateliny lúčnej
420/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Poľnohospodárske družstvo „Šarišan“ Svinia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Máj 2019
Dohoda o úhrade záloh a preddavkov
433/2019/NPPC
0,00 € ZSE Energia, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Máj 2019
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z201913716_Z
436/2019/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Clean Tonery, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Máj 2019
Dodatok č. 8 Zmluvy o softwarovej záruke č. 300697/007
445/2019/NPPC-VÚPOP
0,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Máj 2019
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. 201914053_Z zo dňa 6.5.2019
456/2019/NPPC-VÚTPHP
0,00 € CINEMA + spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Jún 2019
Dohoda o ukončení rámcovej dohody č. Z201914518_Z
504/2019/NPPC-VÚTPHP
0,00 € LINDAX, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Jún 2019
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 06/2009 – o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
581/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Jún 2019
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 06/2009 – o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
582/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Jún 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu č. APVV-17-0281
584/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Axxence Slovakia, s. r. o.
17. Jún 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní
674/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Doc. RNDr. Milan Margetín, CSc.
17. Jún 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní
675/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ivan Pavlík
17. Jún 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní
676/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Jozef Horváth
17. Jún 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní
677/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Blažena Medveďová