Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní
678/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum MVDr. Andrej Imrich
17. Jún 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní
679/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ing. Roman Mlynár
20. Jún 2019
Príloha č. 2 k zmluve o dodávke a odbere tepla
742/2019/NPPC
0,00 € Bratislavská teplárenská, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP č. SK-2019-Z121
758/2019/NPPC
0,00 € AUTOCONT, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Júl 2019
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
811/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agrolitpa Ltd
3. Júl 2019
Dohoda o ukončení zmluvy
812/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Bayer, spol. s r. o.
3. Júl 2019
Príloha č. 1/2019/ML k Zmluve č. TT/2016/403 477/OV/MP
813/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Plemenárske služby SR, š. p. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Júl 2019
Príloha č. 2/2019/ML k Zmluve č. TT/2016/403 477/OV/MP
814/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Plemenárske služby SR, š. p. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Júl 2019
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z201918661_Z
818/2019/NPPC
0,00 € KASON, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. Júl 2019
Zmluva o zriadení spoločného pracoviska
962/2019/NPPC
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Júl 2019
Dodatok č. 2 k Dohode o vzájomnej spolupráci
965/2019/NPPC-VÚPOP
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23. Júl 2019
Príloha č. 21 k Zmluve č. 06/2009 o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
1082/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. August 2019
Zmluva o spolupráci
1139/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGROSALES, s. r. o.
26. August 2019
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
1147/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianska Teplá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2. September 2019
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 11150249
1148/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Marius Pedersen, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. September 2019
Zmluva o zriadení spoločného pracoviska
1150/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Geografický ústav SAV
11. September 2019
Zmluva č. ZP 19/20 na výkon odbornej praxe na pracovisku organizácie
1202/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Stredná odborná škola veterinárna
11. September 2019
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
1207/2019/NPPC
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2019
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2020
1239/2019/NPPC
0,00 € Bratislavská teplárenská, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Október 2019
Licenčná zmluva na obchodné využívanie odrôd rastlín
1245/2019/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGROSEV, spol. s r. o.