Centrálny register zmlúv

Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 04/2017
 • Rezort: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 • Objednávateľ: Ing. Peter Šesták
 • Dodávateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  Štefániková 15, 811 05 Bratislava
 • IČO: 50349287
 • Názov zmluvy: Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
 • ID zmluvy: 2777850
 • Poznámka: Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru zamestnanca s ÚPPVII SR. Zamestnávateľ i zamestnanec môžu túto dohodu vypovedať, a to i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden týždeň a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej strane.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 19.01.2017
 • Dátum uzavretia: 21.12.2016
 • Dátum účinnosti: 20.01.2017
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky