Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.07.2018
Dátum uzavretia:19.07.2018
Dátum účinnosti:26.07.2018
Dátum platnosti do:26.07.2022

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:553/2018
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO:00151513
Dodávateľ:JUDr. Michaela Töröková, advokátka
Martinská 58, 821 10 Bratislava
IČO:30848679
Názov zmluvy:Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
ID zmluvy:3567063
Poznámka:Za služby uvedené v článku I bode 1) písm. b) a c) tejto zmluvy zaplatí Úrad vlády advokátke hodinovú odmenu vo výške 100,- €/hod. bez DPH, a to za každú začatú hodinu poskytovania právnych služieb.<br /> <br /> Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie 4 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku II bod 11) prvej vety Zmluvy, v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.<br /> <br /> Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa zrušuje Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ÚV SR 693/2016 zo dňa 29.04.2016.<br /> <br /> Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 693/2016<br /> http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2434216&l=sk<br />

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 228 000,00 €
Celková čiastka: 228 000,00 €
Publikoval: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x