Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
71/2023
5 000,00 € Úrad vlády SR Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
73/2023
1 800,00 € Mgr. Vladimír Bokša Úrad vlády SR
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
102/2023
900,00 € Slovenská debatná asociácia Úrad vlády SR
22. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE WORKSHOPU „MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ A KRITICKÉ MYSLENIE V DIGITÁLNOM PRIESTORE“
108/2023
0,00 € Úrad vlády SR Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812, 058 01 Poprad
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
40/2023
50 383,50 € Úrad vlády SR Slovenská technická univerzita v Bratislave (výskumník: Artem Chystiakov)
21. Marec 2023
Dohoda o uznaní záväzku
84/2023
2 090,00 € Ivan Šramko Úrad vlády SR
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
37/2023
104 400,00 € Úrad vlády SR Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. (výskumník: Yaroslav Slutskyi, PhD.)
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
41/2023
118 800,00 € Úrad vlády SR Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (Maryna Kryvokhyzha, PhD.)
20. Marec 2023
Dodatok č. 8/2023 k zmluve o zabezpečení stravovania č. 33/99/SZ
Dodatok č. 8/2023 k zmluve č. 33/99/SZ
5,50 € Úrad vlády SR Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
54/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad vlády SR
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
22/2023
40 000,00 € Úrad vlády SR Pútnické centrum Klokočov n.o.
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
24/2023
30 000,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
25/2023
40 000,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Korňa
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
67/2023
38 609,60 € Úrad vlády SR Domka – Združenie saleziánskej mládeže
15. Marec 2023
Rámcová dohoda o zriadení prístupu do verejnej telefónnej siete (SIP trunk)
94/2023
14 533,20 € Slovak Telekom, a.s. Úrad vlády SR
15. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora
1195/2022
477 888,88 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
39/2023
173 520,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: Dr. Olena Zhytlukhina)
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
42/2023
118 800,00 € Úrad vlády SR Výskumný ústav vodného hospodárstva (výskumník: MSc. Olga Konovalova, PhD.)
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
43/2023
118 800,00 € Úrad vlády SR Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i. (výskumník: Doc. Natáliia Hryntsova, PhD.)
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
45/2023
118 800,00 € Úrad vlády SR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (výskumník: prof. Anatolii Kovalenko)