Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z1352024
Z1352024
400,00 € obec Rimavská Seč ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z1362024
Z1362024
400,00 € obec Rimavská Seč ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z1372024
Z1372024
800,00 € obec Rimavská Seč ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Z1492024
0,00 € Obec Pohorelá ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Z1502024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Júl 2024
Dodatok č.14
Z1412024
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
Z1422024
0,00 € Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Júl 2024
Rámcová zmluva o kúpe č. 13_06/2024/RP/RABBSK
Z1432024
0,00 € Agro PAJER, s. r. o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z1322024
Z1322024
0,00 € Obec Dolná Trnávka ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
16. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného vozidla na pracovné cesty
Z1392024
0,00 € Viktor Brádňanský ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
15. Júl 2024
Dodatok č.15
Z1332024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
15. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z1342024
0,00 € MF Centrum s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
Z1382024
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
9. Júl 2024
Zmluva o komisionálno predaji č. 19
Z1232024
0,00 € Mesto Detva ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
9. Júl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č. Z1172024
Z1172024
0,00 € obec Šiatorská Bukovinka ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
4. Júl 2024
Grant Agreement
Z1292024
0,00 € European Social Fund Agency ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
4. Júl 2024
Memorandum o porozumení
Z1302024
0,00 € For.es. – Formazione e Sviluppo srl ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
4. Júl 2024
Memorandum o porozumení
Z1312024
0,00 € Tripitaka, z.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
3. Júl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z1262024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
3. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z1282024
0,00 € Jan Homola ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.