Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z0822024
0,00 € Timea Oršová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
14. Máj 2024
Zmluva o komisionálnom predaji č. 18
Z0762024
0,00 € CASABLANCA BAR Peter Vincze ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
14. Máj 2024
Zmluva o komisionálnom predaji č. 19
Z0772024
0,00 € Mardos, s. r. o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci na zvyšovanie kvality služieb v ambulancii BBSK
Z0752024
0,00 € ARITAMA s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z0732024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z0742024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
6. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného vozidla na pracovné cesty
Z0722024
0,00 € Róbert Ostrihoň ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. Máj 2024
Zamestnávateľská zmluva
Z0682024
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. Máj 2024
Zamestnávateľská zmluva
Z0692024
0,00 € Doplnková dôchodcovská spoločnosť Tatra banky, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. Máj 2024
Zamestnávateľská zmluva
Z0702024
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. Máj 2024
Zmluva o pripojení
Z2182024
0,00 € Stredoslovenská distribučná ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z0592024
Z0592024
1 500,00 € Obec Prochot ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. Máj 2024
Dodatok č.13
Z0712024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
30. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Z0672024
0,00 € lekáreň u Hyppokrata spol., s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Apríl 2024
Dohoda o pridelení služ. motor. vozidla
Z0632024
0,00 € Mária Ursínyová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Apríl 2024
Rámcová zmluva o kúpe 06_04_2024
Z0642024
0,00 € Zuzana Spodniaková ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Apríl 2024
Rámcová zmluva o kúpe 07_04_2024
Z0652024
0,00 € Katarína Čížová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Z0612024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrci ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z0622024
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z0452024
Z0452024
700,00 € Obec Žibritov ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.