Centrálny register zmlúv

Kúpna zmluva

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 20180025
 • Rezort: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Objednávateľ: FORESPO REALITY 10 a.s.
  Karloveská 34. 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
 • IČO: 50654799
 • Dodávateľ: MH Invest, s.r.o.
  Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 • IČO: 36724530
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
 • ID zmluvy: 3634508
 • Poznámka: suma je uvedená bez DPH; v zmysle zmluvy sa Kupujúci zaviazal nahradiť Predávajúcemu všetky ekonomicky oprávnene vynaložené náklady v súvisl. s rozhodnutím podľa §29 zákona č. 24/2006 Z. z. (najviac 40.000€ bez DPH) "Došlo k zániku Kúpnej zmluvy v znení jej dodatkov s FORESPO REALITY 10 a. s. (č. 20180025) podľa ustanovenia čl. 4.1 v spojení s čl. 4.2 písm. d) Kúpnej zmluvy."
 • Stav: suma je uvedená bez DPH; v zmysle zmluvy sa Kupujúci zaviazal nahradiť Predávajúcemu všetky ekonomicky oprávnene vynaložené náklady v súvisl. s rozhodnutím podľa §29 zákona č. 24/2006 Z. z. (najviac 40.000€ bez DPH) "Došlo k zániku Kúpnej zmluvy v znení jej dodatkov s FORESPO REALITY 10 a. s. (č. 20180025) podľa ustanovenia čl. 4.1 v spojení s čl. 4.2 písm. d) Kúpnej zmluvy."
 • Zverejnil: MH Invest, s.r.o.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 17.09.2018
 • Dátum uzavretia: 26.06.2018
 • Dátum účinnosti: účinnosť Zmluvy, na základe ktorej majú Zmluvné strany záväzok predať a kúpiť Pozemok v zmysle Zmluvy, je podmienená splnením Odkladacích podmienok alebo ich vzdaním sa v súlade so Zmluvou
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Príloha

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 580 413,60 €
Celková čiastka: 580 413,60 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.December2018
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € MH Invest, s.r.o. FORESPO REALITY 10 a.s.
29.Marec2019
Dodatok č. 2
DODATOK č. 2
0,00 € MH Invest, s.r.o. FORESPO REALITY 10 a.s.
31.Máj2019
Dodatok č. 3 uzatvorený dňa 30.05.2019 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 26.06.2018 medzi MH Invest, s.r.o. ako Predávajúcim a FORESPO REALITY 10 a. s. ako Kupujúcim
Dodatok č.3
0,00 € MH Invest, s.r.o. FORESPO REALITY 10 a.s.
Návrat späť
Vystavil: MH Invest, s.r.o.