Kúpna zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.09.2018
Dátum uzavretia:26.06.2018
Dátum účinnosti:účinnosť Zmluvy, na základe ktorej majú Zmluvné strany záväzok predať a kúpiť Pozemok v zmysle Zmluvy, je podmienená splnením Odkladacích podmienok alebo ich vzdaním sa v súlade so Zmluvou
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20180025
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:FORESPO REALITY 10 a.s.
Karloveská 34. 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
IČO:50654799
Dodávateľ:MH Invest, s.r.o.
Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:36724530
Názov zmluvy:Kúpna zmluva
ID zmluvy:3634508
Poznámka:suma je uvedená bez DPH; v zmysle zmluvy sa Kupujúci zaviazal nahradiť Predávajúcemu všetky ekonomicky oprávnene vynaložené náklady v súvisl. s rozhodnutím podľa §29 zákona č. 24/2006 Z. z. (najviac 40.000€ bez DPH) "Došlo k zániku Kúpnej zmluvy v znení jej dodatkov s FORESPO REALITY 10 a. s. (č. 20180025) podľa ustanovenia čl. 4.1 v spojení s čl. 4.2 písm. d) Kúpnej zmluvy."
Stav:Zrušená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 580 413,60 €
Celková čiastka: 580 413,60 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
December
2018
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € MH Invest, s.r.o. FORESPO REALITY 10 a.s.
29.
Marec
2019
Dodatok č. 2
DODATOK č. 2
0,00 € MH Invest, s.r.o. FORESPO REALITY 10 a.s.
31.
Máj
2019
Dodatok č. 3 uzatvorený dňa 30.05.2019 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 26.06.2018 medzi MH Invest, s.r.o. ako Predávajúcim a FORESPO REALITY 10 a. s. ako Kupujúcim
Dodatok č.3
0,00 € MH Invest, s.r.o. FORESPO REALITY 10 a.s.
Publikoval: MH Invest, s.r.o. Zobrazenia: 0x