Dohoda o čerpaní prostriedkov Fondu technickej asistencie v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:11.10.2018
Dátum uzavretia:10.10.2018
Dátum účinnosti:12.10.2018
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:159/2018
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO:00151513
Dodávateľ:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
IČO:00151742
Názov zmluvy:Dohoda o čerpaní prostriedkov Fondu technickej asistencie v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021
ID zmluvy:3686606
Poznámka:Predmetom tejto Dohody je úprava pravidiel a postupov pri čerpaní finančných prostriedkov z Fondu technickej asistencie v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021 medzi ÚV SR v pozícii Národného kontaktného bodu (ďalej len „NKB“), MF SR v pozícii certifikačného orgánu – sekcia európskych fondov (ďalej len „CO“) a MF SR v pozícii orgánu auditu - sekcia auditu a kontroly (ďalej len „OA“).

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 995 883,00 €
Celková čiastka: 1 995 883,00 €
Publikoval: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x