Dohoda č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2017/000135-034 na realizáciu akcie „Čadca OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu"


Dátum podpisu:08.10.2018
Dátum zverejnenia:17.10.2018 07:45
Dátum účinnosti:18.10.2018
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:20 211,31 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:SHNM_D02_OVO1-2017-000135-034_2018
Obstarávateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ:EBC group s.r.o.
Názov dodatku:Dohoda č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2017/000135-034 na realizáciu akcie „Čadca OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu"
Poznámka:Platnosť a účinnosť končí dňom uhradenia ceny za dielo
      Zobrazenia: 0x