Zmluva o partnerstve

Dátum:

Dátum zverejnenia:20.12.2018
Dátum uzavretia:19.12.2018
Dátum účinnosti:21.12.2018
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:269/2018
Rezort:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Objednávateľ:Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefániková 15, 811 05 Bratislava
IČO:50349287
Dodávateľ:Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO:36126624
Názov zmluvy:Zmluva o partnerstve
ID zmluvy:3817104
Poznámka:Dátum požadovanej účinnosti zmluvy: Zmluva o partnerstve s Trenčianskym samosprávnym krajom č.269/2018 v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k nadobudnutiu účinnosti budúcej Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej pre Projekt „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“ po predchádzajúcom zverejnení tejto Zmluvy o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv Hlavným Partnerom, t. j. Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 330 000,00 €
Celková čiastka: 330 000,00 €
Publikoval: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x