Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny
90/2012
9 535,20 € SE Predaj, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2022
Poistná zmluva
97/2022
9 086,78 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Marec 2020
Zmluva na zabezpečenie servisných činností
27/2020
9 084,00 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Február 2021
SERVISNÁ ZMLUVA o poskytovaní servisu tlačiarenských a kopírovacích zariadení
5/2021
9 000,00 € FULL SERVIS spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. August 2022
Servisná zmluva o poskytovaní servisu tlačiarní, kopírovacích a multifunkčných zariadení
66/2022
9 000,00 € FULL SERVIS spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. November 2014
Zmluva
61/2014
8 880,00 € FABRY s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. December 2020
Servisná zmluva o vykonávaní servisných prác na vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach
111/2020
8 640,00 € KlimaHome s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
29/2024
8 424,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Poistná zmlva
30/2023
8 419,52 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Apríl 2021
Zmluva o zabezpečení servisnej činnosti na elektrickom zdrojovom agregáte
30/2021
8 400,00 € TTS Martin, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. November 2012
Zmluva o diele
68/2012
8 340,00 € Miro Nešpor - výškové práce Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. December 2013
Zmluva o diele
46/2013
8 340,00 € Miro Nešpor - výškové práce Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Zmluva na zabezpečenie servisných činností
43/2022
8 340,00 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Jún 2020
Dodatok č. 1
59/2020
8 208,96 € Raciotherm s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
66/2014
8 000,00 € Slovenské národné divadlo Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2012
Mandátna zmluva
91/2012
7 649,28 € Ing. Roman Jakubík, Inertial Technologies Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2012
Poistná zmluva
89/2012
7 371,53 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Kúpna zmuva
20/2023
7 278,96 € Slovanet, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Apríl 2019
Zmluva o dielo
39/2019
7 200,00 € TTS Martin, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií, Základný ročný systémový servis virtuálnej infraštruktúry informačného systému KPSR
69/2019
7 200,00 € CDP, spol. s r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky