Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
25/2024
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby
23/2024
72 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení legislatívnej podpory existujúceho ekonomického a personálneho informačného systému VEMA
24/2024
0,00 € Seyfor Slovensko, s.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Február 2024
Dohoda o poskytovaní služieb
21/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Február 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
22/2024
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Február 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
16/2024
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Február 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
18/2024
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. Február 2024
Dohoda o strategickom partnerstve
8/2024
0,00 € Friedrich Ebert Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/MSA/2024
10/2024
0,00 € Múzeum vo Svätom Antone Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. 466/2023
14/2024
0,00 € ZRP s r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive
101/2023
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-422870
13/2024
6 031,64 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. Január 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
09/2024
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra na podporu investícií Slovenskej republiky (SARIO) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Január 2024
Zmluva o zabezpečovaní kurzov anglického jazyka
7/2024
13 508,35 € Henry Silva –CBI /CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE/ Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. Január 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
1/2024
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v USA Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva p dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu
104/2023
7 128,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
100/2023
Doplnená
70 132,50 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
108/2023
6 624,00 € Slovakia Online s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
103/2023
38 177,74 € Východoslovenská energetika a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
107/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe Kancelária prezidenta Slovenskej republiky