Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2023
Kúpna zmuva
20/2023
7 278,96 € Slovanet, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Apríl 2019
Zmluva o dielo
39/2019
7 200,00 € TTS Martin, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií, Základný ročný systémový servis virtuálnej infraštruktúry informačného systému KPSR
69/2019
7 200,00 € CDP, spol. s r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Máj 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT, servis virtuálnej infraštruktúry
49/2020
7 200,00 € CDP, spol. s r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií, základný ročný systémový servis virtuálnej infraštruktúry informačného systému Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
47/2021
7 200,00 € CDP, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií, základný ročný systémový servis virtuálnej infraštruktúry informačného systému Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
58/2022
7 200,00 € CDP, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií, základný ročný servis virtuálnej infraštruktúry informačného systému Kancelárie prezidenta SR
43/2023
7 200,00 € CDP, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Október 2020
Poistná zmluva č. 1009900877
100/2020
Doplnená
7 187,94 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2012
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
97/2012
7 169,90 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. December 2013
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentur
60/2013
7 169,90 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Február 2012
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
163/2011/Z
7 169,88 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. December 2012
Zmluva o diele
87/2012
7 156,80 € STORIN, spol. s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2021
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
125/2021
7 128,00 € Slovakia Online s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva p dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu
104/2023
7 128,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
40/2023
7 100,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. November 2015
Poistná zmluva
69/2015
7 045,18 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Apríl 2020
Poistná zmluva
30/2020
6 926,88 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Február 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Karárňach - Kultúrparku v Košiciach
21/2019
6 716,00 € K13 - Košické kultúrne centrá Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
120/2022
6 624,00 € Slovakia Online s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
108/2023
6 624,00 € Slovakia Online s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky