Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2013
Mandátna zmluva
67/2013
6 528,00 € Ing. Roman Jakubik, Inertial_Technologies Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Október 2018
Zmluva o spracovaní diela a licenčná zmluva
100/2018
6 500,00 € Mgr. art. Pavel Zajáček, Agentúra FORTE MUSIC Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2016
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
92/2016
6 480,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. December 2017
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
113/2017
6 480,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. December 2018
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
141/2018
6 480,00 € Tlačová agentúra Slovenskej Republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Január 2023
Zmluva o pripojení
5/2023
6 480,00 € HGdata s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Máj 2019
Zmluva o spolupráci
67/2019
6 477,00 € SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Apríl 2017
Poistná zmluva č 8004006333
37/2017
6 336,36 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Zmluva o dielo
109/2021
6 109,20 € SYSTEM IS s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. Máj 2024
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-422870
56/2024
6 040,81 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-422870
13/2024
6 031,64 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Február 2013
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
4/2013
6 000,00 € Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Budapešti Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT - Základný ročný systémový servis virtuálnej infraštruktúry informačného systému
32/2018
6 000,00 € CDP, spol. s r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. November 2018
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
96/2018
6 000,00 € Mgr. Art. Marian Čupka Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. November 2016
Zmluva o poskytovaní servisu kopírovacích zariadení
72/2016
5 998,80 € FULL SERVIS spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme motorového vozidla
89/2023
5 996,40 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
29/2021
Doplnená
6 382,08 € S-EPI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2014
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 3154375 zo dňa 04.03.2009
80/2014
5 867,76 € Mestská časť Košice - Staré mesto Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Január 2015
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
5/2015
5 760,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. December 2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 130/2014/Z o dodávaní, odbere a využívaní spravodajských servisov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia
82/2015
5 760,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky