Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2019
Zmluva o spolupráci
59/2019
4 685,76 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2021
Zmluva o nájme zbierkových predmetov
45/2021
4 583,33 € Východoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
61/2017
4 320,00 € SWAN, a. s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. Apríl 2023
Zmluva na zabezpečenie prehliadok, skúšok a servisu elektrických bezpečnostných systémov
24/2023
4 302,48 € INVIZO, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Február 2012
Zmluva o poskytovaní čistiacich prác
32012
4 302,00 € Rudolf Maďoran - Doran Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. December 2012
Zmluva o poskytovaní čistiacich prác
83/2012
4 302,00 € Rudolf Maďoran - DORAN Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. December 2013
Zmluva o poskytovaní čistiacich prác
64/2013
4 302,00 € Rudolf Maďoran - DORAN Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. November 2018
Poistná zmluva
133/2018
4 224,60 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Máj 2019
Zmluva o spolupráci
57/2019
4 200,00 € MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2023
Zmluva o vykonaní analýzy zhody zabezpečenia organizácie s požiadavkami legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačných technológií
84/2023
4 200,00 € IstroSec s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
12/2023
4 100,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Apríl 2021
ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PREHLIADOK, SKÚŠOK, A SERVISU ELEKTRICKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV
24/2021
3 911,38 € EMM International, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2022
Poistná zmluva
98/2022
Doplnená
2 096,54 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. December 2019
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 13 - flotila
184/2019
3 730,53 € Generali Poisťovňa, a. s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve
27/2021
3 723,15 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-055/2007
85/2015
Zrušená
3 662,29 € Wolters Kluwer s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Jún 2021
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
52/2021
3 400,00 € Solamente naturali, súbor pre starú hudbu Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. December 2016
Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
95/2016
3 256,67 € S-EPI, s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2018
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
142/2018
3 000,00 € Mgr. art. Monika Fabianová Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Január 2019
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
1/2019
3 000,00 € Terézia Kružliaková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky