Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
52/2023
Doplnená
2 915,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Júl 2018
Zmluva
73/2018
2 800,00 € Občianske združenie INOVEC Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Marec 2022
Servisná zmluva na pravidelný servis pohonov krídlových brán
10/2022
2 652,00 € Kristl, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. December 2013
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
61/2013
2 509,08 € Lindstrom, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Jún 2019
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
74/2019
2 500,00 € Beata Kapraňová Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. September 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB PRE PROJEKT „PREZIDENTSKÁ KANCELÁRIA BEZ ODPADU“
124/2019
2 500,00 € Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. August 2021
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
76/2021
2 500,00 € Simona Fehérová Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. December 2022
Poistná zmluva
108/2022
2 497,04 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. November 2019
Zmluva na výkon činností technického dozoru (občasného)
174/2019
2 460,00 € Lukáš Barla Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Apríl 2020
Zmluva na výkon činnosti technického dozoru (občasného)
33/2020
2 430,00 € Ing. Martin Haščák Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Máj 2019
Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia v Kunsthalle v Košiciach
60/2019
2 400,00 € K 13 - Košické kultúrne centrá Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. December 2021
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
120/2021
2 400,00 € Ing. arch. Silvia Rosíková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2021
Zmluva o spolupráci
43/2021
2 380,00 € Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
81/2014
2 361,60 € Rudolf Maďoran - DORAN Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
46/2020
2 299,44 € S-EPI, s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2012
Zmluva - zabezpečenie hardwarového servisu na zariadenia výpočtovej techniky
99/2012
2 298,24 € Softline Services, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. December 2013
Zabezpečenie hardwarového servisu na zariadenia výpočtovej techniky
52/2013
2 298,24 € Softline Services, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2014
Zabezpečenie hardwarového servisu na zariadenia výpočtovej techniky
77/2014
2 298,24 € SOFTLINE SERVICES, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. November 2018
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
109/2018
2 200,00 € Mgr. art. Monika Fabianová Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. Marec 2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
26/2015
2 187,90 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky