Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2017
Zmluva o dielo
66/2017
71 880,00 € FTM trade, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. November 2014
Zmluva o diele
58/2014
71 714,96 € Ing. Krump, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2022
Zmluva o dielo
88/2022
71 446,06 € OTNS, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
100/2023
Doplnená
70 132,50 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s údržbou objektov a interiérového vybavenia objektov
60/2020
69 600,00 € AMG Security, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. November 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/0000-xx
103/2020
65 661,73 € Východoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. December 2016
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
84/2016
64 657,14 € MAGNA ENERGIA a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Apríl 2017
Zmluva o dielo
41/2017
62 367,60 € DREVOPROGRES PLUS s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. August 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
115/2019
60 000,00 € BELICA s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služby, Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
21/2020
60 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Jún 2020
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
53/2020
60 000,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. September 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
72/2021
60 000,00 € František Belica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová virtuálna privátna sieť
9/2022
60 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. Apríl 2023
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
22/2023
60 000,00 € 2U spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služby - Hlasová virtuálna privátna sieť
48/2018
59 998,80 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. Apríl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
23/2023
57 696,00 € LINGUITY , s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. December 2019
Rámcová zmluv o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
187/2019
Doplnená
57 012,00 € EURO VKM, s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. November 2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000025-05
104/2020
56 956,70 € innogy Slovensko, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. November 2016
Kúpna zmluva č. SHNM-OD1-2014/001150-013
76/2016
54 000,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Jún 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
78/2019
54 000,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky