Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
8/2013
53 340,00 € ENERGA Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. September 2021
Zmluva o dielo na dodanie a zabezpečenie prevádzky koncových telekomunikačných zariadení - tzv. IP telefónia
75/2021
52 377,92 € ALISON Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. Apríl 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
25/2021
51 636,00 € LINGUITY, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2022
Zmluva o dielo
90/2022
50 683,20 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Október 2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
95/2018
48 000,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Február 2021
Rámcová zmluva na dodávku kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov
3/2021
Doplnená
48 000,00 € RE + MI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. Jún 2013
Rámcová dohoda o dodávke vlajok, zástav a ďalšieho špecifikovaného materiálu
28/2013
47 998,80 € 2U, spol. s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. September 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
62/2023
47 759,04 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2018
Zmluva o dielo
128/2018
47 738,90 € L3, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. August 2018
Zmluva o dielo
78/2018
45 799,52 € NOVOTA ART, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Jún 2013
Kúpna zmluva
23/2013
44 360,74 € Softline Services, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Máj 2013
Kúpna zmluva
16/2013
42 014,44 € PERFORMANCE, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. December 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-04
181/2019
41 860,98 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Apríl 2019
Zmluva o dielo
38/2019
40 735,55 € MODUL 75 s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Júl 2013
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo
30/2013
40 262,72 € eDevelopment,s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2020
Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
25/2020
40 000,00 € Lamitec, spol. s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
75/2023
40 000,00 € BELICA PRINT s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. August 2021
Zmluva o dielo
69/2021
39 901,10 € RD PROFI s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Október 2012
Zmluva o dielo
65/2012
39 480,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Jún 2012
Zmluva o dielo - hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému
47/2012
38 949,06 € ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky