Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2019
Zmluva o dielo
172/2019
29 947,20 € KlimaHome s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. August 2018
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
75/2018
29 567,00 € František Belica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Október 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
80/2023
28 295,64 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2022
Kúpna zmluva
96/2022
27 624,00 € NTT Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Jún 2018
Zmluva o dielo
42/2018
27 571,20 € DREVOPROGRES PLUS, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
13/2023
27 380,00 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Október 2018
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
107/2018
26 850,00 € WANTED, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. December 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
160/2019
Doplnená
26 600,00 € Slovenská republika - Štátna vedecká knižnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Apríl 2019
Zmluva o zabezpečení legislatívnej podpory existujúceho ekonomického a personálneho informačného systému Vema v podmienkach Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a licenčná zmluva
42/2019
24 831,60 € Vema, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení legislatívnej podpory existujúceho ekonomického a personálneho informačného systému VEMA
32/2023
24 426,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
28/2024
24 192,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Máj 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie servisu a opravy služobných motorových vozidiel
65/2019
24 000,00 € Hilka, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. Apríl 2021
Rámcová dohoda na zabezpečenie hygienických potrieb
28/2021
24 000,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Máj 2021
Servisná zmluva o poskytovaní služieb pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
35/2021
24 000,00 € KKG NEMEC SK, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. September 2013
Zmluva o poskytnutí služby
34/2013
23 998,80 € Commercial Representation Agency, spol. s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Apríl 2019
ZMLUVA o zabezpečovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach
28/2019
23 998,80 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
49/2016
23 940,00 € Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie servisu a opráv služobných motorových vozidiel
45/2023
23 040,00 € Todos Bratislava s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2014
Zmluva
63/2014
22 800,00 € ALEF JO Filmštúdio spol. s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2014
Zmluva
64/2014
22 800,00 € SiLVERaRT, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky