Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2021
Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb záložných zdrojov UPS
33/2021
16 800,00 € EZ-PRIFINAL SK spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Február 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služby Business Internet
18/2020
16 718,40 € Slovak Telekom, a. s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Máj 2020
Návrh poistnej zmluvy č. 5519001705 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
43/2020
16 271,67 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. August 2022
Zmluva o zabezpečovaní kurzov anglického jazyka pre zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
70/2022
Doplnená
16 232,83 € Henry Silva - CBI Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Október 2022
Zmluva o zabezpečení kurzov anglického jazyka pre zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
80/2022
15 813,60 € Henry Silva - CBI /CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Jún 2021
Zmluva o výpožičke
53/2021
15 628,00 € Slovenská republika - Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
109/2022
15 305,88 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Júl 2012
Zmluva o diele
48/2012
Doplnená
15 746,61 € CALORIM Sk s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Máj 2018
Rámcová zmluva na dodávku kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov
33/2018
15 000,00 € RE + MI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. Máj 2019
Zmluva o zabezpečení servisných služieb na záložných zdrojoch UPS
46/2019
15 000,00 € EZ PROFINAL SK spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. November 2013
Poistná zmluva
45/2013
14 672,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. November 2016
Poistná zmluva - poistenie majetku právnických osôb
81/2016
14 530,08 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. December 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
68/2013
14 400,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. December 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
82/2014
14 400,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. December 2015
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
79/2015
14 400,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. December 2013
Zmluva o diele o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
65/2013
14 313,60 € STORIN, spol. s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2016
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
94/2016
14 256,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2017
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
118/2017
14 256,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. December 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
137/2018
14 256,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. November 2019
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
173/2019
14 256,00 € Tlačová agentúra Slovenskej Republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky