Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
46/2022
1 500,00 € Mgr. Art. Nataša Štefunková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Jún 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
52/2022
Doplnená
78 000,00 € Správa účelových zariadení Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. Jún 2022
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
53/2022
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. Jún 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
51/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundácií finančných prostriedkov
48/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundácií finančných prostriedkov
49/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Zmluva na zabezpečenie servisných činností
43/2022
8 340,00 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Jún 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy na dodávku kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov č. 3/2021 zo dňa 28.01.2021
47/2022
0,00 € RE + MI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Máj 2022
Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
44/2022
30 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Máj 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
45/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
33/2022
1 000,00 € Nina kohoutová Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Dohoda o publikovaní
40/2022
0,00 € Slovenské banské múzeum Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o spracovaní diela a licenčná zmluva
41/2022
360,00 € Skladateľ s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
36/2022
500,00 € Mgr. Art. Alexander Lakatoš Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
37/2022
500,00 € Prof. Ján Slávik Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
38/2022
500,00 € Mgr. Art. Július Horváth Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Máj 2022
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
39/2022
500,00 € Mgr. Art. Jozef Horváth, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
34/2022
17 687,40 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Apríl 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slove
32/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Apríl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej podpory pre webstránku
27/2022
Doplnená
20 000,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky