Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
75/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Ríme Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. September 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
76/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Stála delegácia Slovenskej republiky pri OSN New York Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. September 2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
74/2022
0,00 € Slovenské národné múzeum Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. September 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
73/2022
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra na podporu investícií Slovenskej republiky (SARIO) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. August 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
72/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Aténach Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. August 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
69/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Skopje Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. August 2022
Zmluva o zabezpečovaní kurzov anglického jazyka pre zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
70/2022
Doplnená
16 232,83 € Henry Silva - CBI Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. August 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
71/2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. August 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
68/2022
0,00 € Štátna pokladnica Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. August 2022
Dohoda - Bezpletná aktualizácia XIBU
67/2022
0,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. August 2022
Servisná zmluva o poskytovaní servisu tlačiarní, kopírovacích a multifunkčných zariadení
66/2022
9 000,00 € FULL SERVIS spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Zmluva o dielo o poskytnutí aktualizácií nových verzií programov, licencií nových programov a maintenance podpory aplikačného systému ARIS a systémovej, servisnej a prevádzkovej podpory
50/2022
37 872,00 € eDevelopment, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504502200-0099
64/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286514502200-0099
65/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Júl 2022
Dohoda o úhrade finančných nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
63/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Júl 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
60/2022
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Stála delegácia Slovenskej republiky pri OSN New York Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
59/2022
Doplnená
120,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Rámcová zmluva na dodávku kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov
57/2022
72 000,00 € RE + MI, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií, základný ročný systémový servis virtuálnej infraštruktúry informačného systému Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
58/2022
7 200,00 € CDP, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
54/2022
92 160,77 € AMG Security, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky