Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Zmluva o výpožičke č. SF 302/2023
105/2023
29 970,40 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke v zmysle § 659 a násl. Občianskeho zákonníka č.: SE-OD1-2020/003942-001
96/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 39/2021/R
106/2023
0,00 € Slovenská národná galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888041123000099
93/2023
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o užívaní právneho informačného systému
98/2023
1 764,00 € Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
90/2023
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb cateringu č. 7/2023
99/2023
0,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
97/2023
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MČK-ZOV-2021/2956
94/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke diela č. 01/2021/17
92/2023
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. December 2023
Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja
87/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. December 2023
Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja
88/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme motorového vozidla
89/2023
5 996,40 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej podpory pre webstránku
85/2023
12 000,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2023
Dodatok č. 1 Poistná zmluva č. 4419016116
91/2023
264,88 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. November 2023
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
86/2023
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra na podporu investícií Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2023
Zmluva o vykonaní analýzy zhody zabezpečenia organizácie s požiadavkami legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačných technológií
84/2023
4 200,00 € IstroSec s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. November 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
83/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. November 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
82/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abu Dhabi Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
24. Október 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o verejne dostupných služieb pre podnikateľov uzatvorenej dňa 27.07.2023
79/2023
60,90 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky