Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
46/2023
103 478,40 € AMG Security s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s údržbou objektov a interiérového vybavenia objektov
44/2023
86 390,23 € AMG Security s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie servisu a opráv služobných motorových vozidiel
45/2023
23 040,00 € Todos Bratislava s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
47/2023
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácií spojených národov Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002047 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
37/2023
12 009,54 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
1. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
40/2023
7 100,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na obdobie 1.1.2023-31.8.2024
41/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
39/2023
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení servisnej činnosti na elektrickom zdrojovom agregáte
34/2023
12 900,00 € TTS Martin, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
36/2023
0,00 € LUMACO SK, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
35/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Oslo Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Máj 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a postupe pri realizácii plnenia predmetu zákazky
33/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Poistná zmlva
30/2023
8 419,52 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení legislatívnej podpory existujúceho ekonomického a personálneho informačného systému VEMA
32/2023
24 426,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
27/2023
1 684,80 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Apríl 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
29/2023
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty
31/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
28/2023
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. Apríl 2023
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
22/2023
60 000,00 € 2U spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
26/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky