Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Servisná zmluva o poskytovaní služieb pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
111/2022
36 000,00 € KlimaHome s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na obdobie 01.01.2023 - 31.08.2024
113/2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
115/2022
251 370,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
116/2022
150 429,93 € Východoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2022
Zmluva o spolupráci
119/2022
0,00 € GRANDEN s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
120/2022
6 624,00 € Slovakia Online s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2022
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (č.: 22/18100/2644-ZoPz)
117/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2022
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (č.: 22/18100/2495-ZoPz)
118/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
114/2022
1 488,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2022
Zmluva o vytvorení a použití diela
110/2022
2 160,00 € DevKid, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie hygienického materiálu
112/2022
37 200,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
109/2022
15 305,88 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. December 2022
Zmluva o výpožičke
107/2022
31 481,14 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. December 2022
Kúpna zmluva
105/2022
19 908,00 € AGROMECHANIKA s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku
106/2022
1 420,00 € Mgr. art. Andrea Ďurianová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. December 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na zabezpečenie hygienických potrieb č. 28/2021
99/2022
0,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. December 2022
Dohoda o úhrade nákladov a refundácií finančných prostriedkov
102/2022
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky pri Svätej Stolici Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
100/2022
1 950,00 € Dorota Sadovská Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2022
Kúpna zmluva
96/2022
27 624,00 € NTT Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2022
Poistná zmluva
97/2022
9 086,78 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky