Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
23/2023
57 696,00 € LINGUITY , s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. Apríl 2023
Zmluva na zabezpečenie prehliadok, skúšok a servisu elektrických bezpečnostných systémov
24/2023
4 302,48 € INVIZO, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Kúpna zmuva
20/2023
7 278,96 € Slovanet, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní služby Business Internet a Business Internet Light
6/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
18/2023
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Londýne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
17/2023
290,00 € Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
12/2023
4 100,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
13/2023
27 380,00 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
14/2023
0,00 € Slovenská národná galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na organizovanie podujatí
08/2023
240 000,00 € REK FILM, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Február 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
09/2023
0,00 € LINGUITY, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu
7/2023
Doplnená
112 680,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Január 2023
Zmluva o pripojení
5/2023
6 480,00 € HGdata s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Január 2023
Zmluva o spolupráci
2/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. Január 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
4/2023
290,00 € Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. Január 2023
Dohoda o úhrade nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
3/2023
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Berlíne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Január 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb cateringu č. 52/2022 zo dňa 16.6.2022
1/2023
0,00 € Správa účelových zariadení Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
103/2022
0,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
104/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. December 2022
Poistná zmluva
108/2022
2 497,04 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky