Dohoda č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2017/000139-040 na realizáciu akcie „Dolný Kubín ODI, rekonštrukcia a modernizácia objektu“


Dátum podpisu:22.05.2019
Dátum zverejnenia:22.05.2019 13:42
Dátum účinnosti:23.05.2019
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:9 880,00 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:SHNM_D03_OVO1-2017-000139-040_2019
Obstarávateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ:CB construct, s.r.o.
Názov dodatku:Dohoda č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2017/000139-040 na realizáciu akcie „Dolný Kubín ODI, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Poznámka:Platnosť a účinnosť končí dňom uhradenia ceny za dielo.
      Zobrazenia: 0x