Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. August 2020
Zmluva o spolupráci a odvysielaní komunikátov
2020138
Doplnená
421 247,33 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
14. August 2020
Rámcová zmluva o reklamnej spolupráci
2020130
288 000,00 € D.EXPRES, k. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. August 2020
Zmluva o reklamnej spolupráci
2020127
72 000,00 € CORPORATE LEGAL, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. August 2020
Zmluva o reklamnej spolupráci
2020128
48 000,00 € TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. August 2020
Zmluva o reklamnej spolupráci
2020129
30 000,00 € GES Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
7. August 2020
Zmluva o reklamnej spolupráci
2020126
117 600,00 € EUROPA 2, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. August 2020
Dohoda o zániku zmluvy o vytvorení diela
2020124
0,00 € Mgr. Michaela Kertészová TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. August 2020
Zmluva o reklamnej spolupráci
2020123
240 000,00 € RADIO, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
9. Júl 2020
Rámcová dohoda: Zmluva o zhotovovaní diel
2020115
Doplnená
47 520,00 € CLOCKWISE s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. Júl 2020
Poistná zmluva č. 6720000170
2020113
263,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Júl 2020
Zmluva o sponzorstve v športe
2020051
84 000,00 € Hokejový klub Poprad, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Júl 2020
Dohoda o zániku zmluvy o vytvorení diela
2020110
0,00 € Mgr. Andrea Chabroňová TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Júl 2020
Zmluva o partnerstve
2020102
Doplnená
48 000,00 € Music Gallery, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Júl 2020
Dohoda o zániku zmluvy o vytvorení diela
2020098
0,00 € Mgr. Barbora Krajčírová TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. Jún 2020
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
2020104
Doplnená
63 360,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
26. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2020096
307 298,40 € JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201856147_Z
2020094
23 694,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. Jún 2020
Zmluva o vykonaní marketingového prieskumu
2020093
Doplnená
33 264,00 € Go4insight s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Jún 2020
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2020090
Doplnená
741 991,90 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2020
DODATOK Č. 1 K POISTNEJ ZMLUVE Č. 1000073792 EuroGAP - poistenie finančnej straty
2020079
1 140,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.